มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย พร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน “8th University Sports Tournament of Chiangmai : USTCM กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ “University Sports Tournament of Chiangmai : USTCM” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 มีเจ้าภาพร่วม 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง ในการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 มีนักกีฬาชาย – หญิง จากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวน 12 แห่ง
ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจะมีการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม และการแสดงเชียร์ลีดเดอร์จาก 12 สถาบัน
 
4 มีนาคม 2561 , 22:36 น. , อ่าน 90  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย