สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองในช่วงหมอกควันไฟป่า

  
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนกลุ่มเสี่ยง ดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองในช่วงหมอกควันไฟป่า พร้อมแนะประชาชนดูแลสุขภาพด้วย 5 มาตรการ
ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพด้วย 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง งด” คือ หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ปิด คือ ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้าน (Clean Room), ใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น, เลี่ยง คือ เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้ง, งด คือ งดการเผาทุกชนิด และขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามนโยบาย "51 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เฝ้าระวังติดตาม สถานการณ์ฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยได้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ทุกแห่งให้เตรียมแจกหน้ากากอนามัย สำหรับกลุ่มเสี่ยง เบื้องต้นมีหน้ากากอนามัยไว้แจกจ่าย จำนวน 64,550 ชิ้น รวมทั้ง อสม. ทุกหมู่บ้านได้ออกเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะมลพิษหมอกควัน ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์รณรงค์ "51 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน"
ทั้งนี้ หากค่าปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน แนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี, หญิงตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ด้วย 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง งด” หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน หรือ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 124
 
4 มีนาคม 2561 , 22:37 น. , อ่าน 132  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย