สื่อมวลชนเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันนักข่าว ประจำปี 2561

  
    สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญและจัดกิจกรรมวันนักข่าว เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2561 ที่ วัดพันอ้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสื่อมวลชนสายหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อโซเซียลมีเดีย นำโดยนายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานทำบุญเนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม 2561 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย พิธีถวายผ้าบังสุกุล ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยทาน อุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงเป็นการพบปะสนทนา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
5 มีนาคม 2561 , 17:53 น. , อ่าน 101  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี