กองทัพภาคที่ 3 หารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางมาตรการเข้มข้นแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

  
    ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า หารือมาตรการเข้มข้นช่วงงดเผาในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า พลโท สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมพิจารณามาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าบริเวณรอยต่อท้องที่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก , จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เพื่อวางมาตรการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เขตรอยต่อ โดยเฉพาะในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้ ทุกจังหวัดได้ประกาศงดเผาในทุกพื้นที่ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักจัดการป่าไม้ ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ตรวจพบจุดความร้อน ( Hotsports) เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ,(เขียงใหม่ ), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ( แพร่) สาขาลำปาง, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ( ตาก )
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า กล่าวว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการเข้มข้นร่วมกันโดย จะมีการตั้งฐานปฏิบัติการร่วมในพื้นที่เสี่ยง และบริเวณรอยต่อที่มีชุมชนตั้งอยู่ จัดชุดเจ้าหน้าที่และอาสมัครภาคประชาชน ออกลาดตระเวน และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า พร้อมจัดชุด เสือไฟพร้อมเข้าพื้นที่ในทันทีหากเกิดไฟไหม้ รวมถึงมีการตรวจค้น ลงทะเบียน ผู้ที่จะเข้าไปหาของป่าก่อนเข้าในพื้นที่ป่า และจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ กดดัน ปราบปรามพวกล่าสัตว์อีกด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ จีสด้า (GISTDA) คาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีจุดความร้อนสะสมประมาณ 4,448 จุด หรือระหว่าง 3,559 ถึง 5,338 จุด โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 61 ตรวจพบจำนวนจุดความร้อน หรือ Hotspots ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ แล้วทั้งสิ้น 1,183 จุด
 
6 มีนาคม 2561 , 16:55 น. , อ่าน 109  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย