รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนลำไยโดยตรงกรณีพบปัญหาสหกรณ์นำเงินไปหมุนก่อน

  
     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการซื้อขายลำไยปี 2548 จากกรณีที่สหกรณ์ 2 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่นำเงินกู้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นเงินที่จะต้องนำไปจายเป็นค่าลำไยให้แก่เกษตรกร โดยนำเงินดังกล่าวไปหมุนเวียนใช้ด้านอื่นก่อนทำให้ไม่มีเงินจ่ายให้เกษตรกร ขณะนี้ได้สั่งตั้งกรรมการสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงโดยตั้งแต่วันนี้ สำหรับเกษตรกรที่มียอดขายลำไยไม่เกิน 1 แสนบาทให้จ่ายภายใน 1 สัปดาห์ส่วนรายที่มียอดค้างเกิน 1 แสนบาทให้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วัน โดยปีนี้มีสหกรณ์กว่า 100 แห่งที่เข้าร่วมโครงการซื้อขายลำไยกับรัฐบาลและมี 2 แห่งที่ปัญหา
 
, อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่