จิตอาสาอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ ร้อยฝาย ร้อยดวงใจ สร้างอากาศดีให้เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

  
    พ่อเมืองเชียงใหม่ นำจิตอาสาอำเภอแม่ออน จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร้อยฝาย ร้อยดวงใจ สร้างอากาศดีให้เมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 หวังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า คืนอากาศดีให้เมืองเชียงใหม่ ที่ บริเวณฝายบ้านแม่รวม ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร้อยฝาย ร้อยดวงใจ สร้างอากาศดีให้เมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน , เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ , หน่วยดับไฟป่า , กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาจำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก เพื่อใช้กักเก็บน้ำเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นการสร้างแหล่งน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่ป่าไม้ และส่งผลดีต่อระบบนิเวศอีกด้วย ด้าน นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อำเภอแม่ออน ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร้อยฝาย ร้อยดวงใจ สร้างอากาศดีให้เมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ทำได้โดยง่ายด้วยการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของชาวบ้านเอง รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ผืนป่า และระบบนิเวศ อีกทั้งเป็นการช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน กักเก็บน้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด ซึ่งถือเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าและยังช่วยลดความรุนแรงจากไฟป่าได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน หากจังหวัดเชียงใหม่สามารถทำได้ในทุกพื้นที่จะส่งผลดีต่อพี่น้องประชาชนและธรรมชาติเป็นอย่างมาก รวมถึงขอพี่น้องชาวเชียงใหม่และทุกภาคส่วน ช่วยกันสอดส่องดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาหมอกควันไฟป่าไม่ใช่ปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของชาวเชียงใหม่ทุกคน ที่จะต้องร่วมมือกันทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศที่ดี ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป
 
6 เมษายน 2561 , 15:33 น. , อ่าน 92  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี