ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำทุกส่วนที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หวังลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์..//

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใช้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หวังลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต พร้อมเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คุมเข้มห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เด็ดขาด..//
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยได้กำหนดช่วงที่จะควบคุมอย่างเข้มข้น คือระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายนนี้
สำหรับ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ1.) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2.) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3.) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.) มาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 5.) มาตรการด้านความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำ 6.) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมาตรการพิเศษของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 มาตรการบังคับใช้กฎหมายตรวจจับ – ปรับ ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ด้วยกล้อง CCTV ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกล้องครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ และเน้นยังจุดในเขตเมืองเชียงใหม่ และจัดทำแผนการระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยให้มีการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ความเสี่ยงในพื้นที่โดยละเอียด พร้อมทั้งชี้เป้าและการจัดการจุดเสี่ยงหรือความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง ตลอดจน ได้เพิ่มความเข้มข้นการดำเนินงานมาตรการชุมชนและสังคม เน้นการใช้ “สถาบันครอบครัว” ดูแล ตักเตือน ป้องปรามสมาชิกในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในถนนสายหลัก ให้เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย และวางแผนการตั้ง จุดตรวจหลัก จุดสกัด จุดบริการประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชน
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกับคุมเข้มการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยจะให้มีการดำเนินการตามกฎหมายในส่วนของร้านค้าที่จำหน่ายอย่างเด็ดขาด
 
7 เมษายน 2561 , 11:49 น. , อ่าน 82  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด