ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งปิดศูนย์ให้บริการวันสุดท้าย 6 พ.ค. นี้

  
    ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งปิดศูนย์ โดยจะให้บริการถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ เร่งพาลูกจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้าดำเนินการโดยด่วน
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (One Stop Service) หรือ ศูนย์ OSS ระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. – วันที่ 31 มี.ค. 61 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ OSS จัดทำทะเบียนประวัติ ระยะที่ 2 สำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ยังดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน กลุ่มที่ลงทะเบียนออนไลน์ และกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 61 และจะสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 61 นี้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ จะต้องไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ได้หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง นำไปยื่นดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติที่ศูนย์ OSS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หากพ้นกำหนด แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยได้อีกต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการแจ้งประสานจากทางการประเทศเมียนมาว่า ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดให้บริการในบริเวณเดียวกับศูนย์ OSS จะปิดให้บริการแล้ว โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เป็นวันสุดท้าย ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ให้เร่งนำแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 0 - 5311 - 2911 - 4 ในวันเวลาราชการ หรือ Lind id:@doecmi
 
5 พฤษภาคม 2561 , 17:58 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย