รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาทางแก้ไขปัญหาบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมกับภาคเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ กับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 50 เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพว่า ได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีมา 3 ข้อ คือ ข้อที่ 1 จะไม่มีผู้อยู่อาศัยและเข้าไปใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งแนวทางปฏิบัติจะให้กรมธนารักษ์เข้าดำเนินการรังวัดและกำหนดพื้นที่ และให้ศาลคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กรมธนารักษ์จากนั้น ให้กรมธนารักษ์ คืนพื้นที่ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้อที่ 2 การฟื้นฟู ปลูกป่า นายกรัฐมนตรีอยากให้ทำทันที และอยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปลูกป่าด้วย โดยจะคิกออฟในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ส่วนราชการมีแผนที่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อยู่แล้ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายแนะนำข้อเสนอแนะในการฟื้นฟูพื้นที่ร่วมกัน ข้อที่ 3 นายกรัฐมนตรีให้มารับฟังประเด็นอื่นที่ทางเครือข่ายภาคประชาชน จะเสนอเข้ามา โดยได้มีการเสนออยากให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ร่วมถึงจะดำเนินการอย่างไรกับอาคารชุด 9 หลัง บ้านพัก 45 หลัง จะมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่อไป เบื้องต้นให้ผู้รับเหมาก่อสร้างส่งมอบงานให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 ตามกำหนดเวลาก่อน
ด้านนายธีรศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เปิดเผยว่า พร้อมให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูให้ผืนป่าดั้งเดิมกลับคืนมา และเชื่อว่าจะไม่มีการยื้อเวลาจากทางภาครัฐโดยเครือข่ายจะยังคงติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด พร้อมให้เวลาภาครัฐในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ทั้งนี้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเร่งเดินหน้าในการแก้ไขปัญหา
 
6 พฤษภาคม 2561 , 14:19 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย