กองสลาก จัดประชาพิจารณ์ เรื่อง สลากแบบรวมชุด ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดเวทีสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง สลากแบบรวมชุด รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ประชาพิจารณ์สลากแบบรวมชุด โดยมีนักวิชาการ ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นผู้พิการ และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกว่า 300 คน โดยผลจากการสัมมนา ผู้เข้าร่วมการสัมมนาส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรทำสลากแบบชุด 5 ใบ ราคา 500 บาท
ด้านนายลำยอง กันนัย เลขานุการสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่าควรมีการคละสลากเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเลขตาย หรือเลขที่ขายไม่ออกด้วย
นายพันธุ์ศักดิ์ คำแก้ว ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง แสดงความเห็นในส่วนของภาคประชาชนว่า แม้จะเห็นด้วยในความพยายามหลายๆ ด้านของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีข้อห่วงใยว่าจะมีการนำสลากรวมชุดไปจำหน่ายต่อ อีกทั้งไม่เห็นด้วยกับการขายเร่สลากกินแบ่งรัฐบาล ควรมีการควบคุม ขณะเดียวกันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ควรเพิ่มกิจกรรมในเรื่องของการสร้างความรู้เท่าทันการพนันด้วย
นายชาติ ประทุมวรรณ ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย เห็นด้วยกับการจัดทำสลากรวมชุดเช่นกัน แต่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ควรหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้พ่อค้าคนกลางนำสลากไปรวมชุดมากขึ้น
ทั้งนี้ นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า นอกจากการแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีสัมมนาในภูมิภาคต่าง ๆ แล้ว ประชาชนที่สนใจสามารถแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และตู้ ปณ. 22 ปณ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2561
 
8 พฤษภาคม 2561 , 17:26 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย