เชียงใหม่ เดินหน้าติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มอีก 350 เครื่อง อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มอีก 350 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดเชียงใหม่ นางพัชรินทร์ ศรีดาว นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แก่ผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่ปี 2560 โดยเปิดให้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 358,773 ราย และมีร้านค้าชุมชนต่างๆเข้าร่วมโครงการ “ร้านธงฟ้าประชารัฐ” ซึ่งปัจจุบันสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการติดตั้ง และส่งมอบเครื่อง EDC ให้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ไปแล้ว กว่า 500 เครื่อง แต่เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำให้ประชาชนบางส่วนประสบปัญหาในการเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่ได้รับ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่อง EDC ให้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐเพิ่มเติม พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่อง EDC แก่ผู้ประกอบการ อีก 350 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ได้รับสิทธ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ทั้งนี้ การติดตั้ง ส่งมอบ และการอบรมวิธีการใช้เครื่อง EDC ให้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
8 พฤษภาคม 2561 , 18:36 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี