สสจ.เชียงใหม่ แนะวิธีจัดการความเครียด

  
    สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะวิธีจัดการความเครียด ห่วงปล่อยเรื้อรังเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า และนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ แพทย์หญิงพอใจ มหาเทพ นายแพทย์ชำนาญการ จิตแพทย์โรงพยาบาลสารภี เปิดเผยว่า จากสภาวะความแปรปรวนของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ต้องมีการแข่งขันสูงในทุกๆด้าน ทำให้ประชาชนเกิดความเครียดเรื้อรัง โดยสาเหตุของความเครียดส่วนใหญ่เกิดจาก สภาวะแวดล้อมที่ต้องเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวัน และนิสัยส่วนตัว ซึ่งผู้ที่มีความเครียดจะมีอาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น เหงื่อออกมาก เส้นเลือดบริเวณอวัยวะย่อยอาหารหดตัว มีการเผาผลาญอาหารมากกว่าปกติ อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อหดเกร็ง ทำให้มีอาการปวดหัว ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกาย ความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร ท้องผูกท้อง เสียบ่อยๆ นอนไม่หลับ หอบหืด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น รวมถึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจ คือ จะมีอารมณ์ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงง่าย กลัวอย่างไร้เหตุผล และวิตกกังวลตลอดเวลา ก่อให้เกิดความเครียดเรื้อรัง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจกลายเป็นโรคซึมเศร้า และนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ สำหรับผู้ที่มีความเครียด ส่วนใหญ่จะนิยมบรรเทาความเครียดด้วยการใช้ยาหม่อง ยาดม ยาแก้ปวด เพื่อบรรเทาอาการหลังจากเกิดภาวะตึงเครียด ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดคือการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการสำรวจและเปลี่ยนแปลงนิสัย ทัศนคติที่มีต่อตนเองและผู้อื่น การทำกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียด เช่น ออกกำลังกาย ทำงานอดิเรกที่ชอบ การฝึกผ่อนคลายโดยตรงด้วยการฝึกหายใจให้ถูกวิธี การฝึกสมาธิ ตลอดจนหาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหาร เครื่องดื่ม ที่ส่งเสริมสุขภาพและช่วยลดความเครียดได้ อันจะทำให้เกิดผลดีทั้งต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่มีอาการเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสำรวจระดับความเครียดเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง พร้อมรับคำแนะนำในการลดความเครียดที่สามารถเลือกปฏิบัติเองได้ อีกทั้งยังสามารถบันทึกอารมณ์ความเครียด เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังปฏิบัติตามคำแนะนำ ผ่านแอพพลิเคชั่น “เครียด อยู่ได้” และสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน หรือ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 1048 ต่อ 113 หรือ โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323
 
9 พฤษภาคม 2561 , 14:23 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี