สถานธนานุบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอม ..//

  
    สถานธนานุบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดดอกเบี้ยหวังบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม ขณะที่บรรยากาศการซื้อขายชุดนักเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ค่อยคึกคัก..// นายชยเดช วรรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานธนานุบาลในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปรับลดดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงเปิดเทอม ทั้งค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ของบุตรหลาน สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.25 ต่อเดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ช่วงนี้ มีประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเข้ามาใช้บริการทั้งรายเก่าและรายใหม่ ส่วนบรรยากาศการซื้อขายชุดนักเรียนก่อนเปิดเทอมตามร้านค้าต่างๆ ที่ตลาดวโรรส ไม่ค่อยคึกคักมากนัก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 
10 พฤษภาคม 2561 , 16:30 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด