เชียงใหม่ ส่งเสริมประเพณีล้านนา แห่นมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

  
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมวิสาขบูชารำลึกอำเภอดอยสะเก็ด : ประเพณีแห่นมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ สืบสานประเพณีล้านนาและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมวิสาขบูชารำลึกอำเภอดอยสะเก็ด : ประเพณีแห่นมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ เพื่อส่งเสริมการสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นฟูคุณค่าสู่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1รวมถึงช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และขายตลาดการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 มากขึ้นอีกด้วย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้าน น้ำสมุนไพรพื้นบ้าน การทำสวยดอก การจัดช่อตุง นิทรรศการประวัติความเป็นมาประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากเยาวชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด กิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงานประเพณีแห่นมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น.ที่ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
11 พฤษภาคม 2561 , 11:31 น. , อ่าน 70  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี