สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่สมัครสมาชิก EL ..//

  
    พาณิชย์จังหวัดใหม่ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการพร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารของกิจการ ที่มีความประสงค์เป็นสมาชิกผู้ส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ..// นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมพร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารกิจการบริษัท นานาฟรุ้ต จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกผู้ส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ โดยมีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการค้าระหว่างประเทศ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับ บริษัท นานาฟรุ้ต จำกัด เป็นบริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง ซึ่งจะใช้วิธีการอบดีไฮเดรต โดยเครื่องอินฟาเรด เน้นอบผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ลำไย มะม่วง แก้วมังกร กล้วย และสตรอเบอรี่ ทั้งนี้ยังเป็นการอบแบบธรรมชาติไม่ปรุงแต่งรสเพิ่มเติม โดยผลิตตามมาตรฐานสากล GMP มีกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งออกไปยังประเทศจีน เวียดนาม เป็นหลัก และจำหน่ายในประเทศตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงซื้อพื้นที่ pavilion เพื่อเข้าร่วมงาน Thaifex เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันด้วย
 
11 พฤษภาคม 2561 , 16:25 น. , อ่าน 63  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด