มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีต้อนรับพลทหารใหม่ของหน่วยทหารในค่ายกาวิละ ปี 2561 ผลัดที่ 1

  
    มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีต้อนรับพลทหารใหม่ของหน่วยทหารในค่ายกาวิละ ปี 2561 ผลัดที่ 1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารใหม่กับทหารเก่า นายทหาร และผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ทหารใหม่มีความไว้วางใจ
ที่สนามกีฬาค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประจำปี 2561 ผลัดที่ 1 ของหน่วยทหารในค่ายกาวิละ โดยมีพลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีพลทหารใหม่จากมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน 155 นาย กรมทหารราบที่ 7 จำนวน 136 นาย และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 จำนวน 174 นาย รวม 465 นาย เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่ทหารใหม่ แสดงความมีไมตรีจิตของพลทหารเก่า และผู้บังคับบัญชาที่จะต้อนรับทหารใหม่ ผู้ที่จะมาร่วมรับราชการและอยู่ร่วมกันต่อจากนี้ไป รวมทั้งเป็นการประสานไมตรีจิตและทำความผูกพันระหว่างทหารใหม่กับทหารเก่า นายทหาร และผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ทหารใหม่มีความไว้วางใจ คลายความวิตกกังวลในการที่จะเข้ามาอยู่ภายในหน่วยทหาร และอยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาของนายทหาร เปิดโอกาสให้แก่ทหารใหม่ได้แสดงความรู้สึกนึกคิด และเจตนาของตนในการเข้ารับราชการทหารต่อหน้าผู้บังคับบัญชา และฝึกให้ทหารใหม่มีความกล้าแสดงออกต่อที่ชุมชน
ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการกระทำพิธีต้อนรับพลทหารใหม่ และพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลด (หรือปล่อยลาพัก) จากกองประจำการมณฑลทหารบกที่ 33
 
11 พฤษภาคม 2561 , 17:21 น. , อ่าน 57  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย