จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน และประชาชน ร่วมเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสา อินทขิล เพื่อความเป็นสิริมงคล
ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล โดยลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง จุดเทียนบูชาและสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า จากนั้นนำดอกไม้ใส่ขันบูชาเสาอินทขิล พระสงฆ์ในวิหารอินทขิลเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาแก่เสาอินทขิล กุมภัณฑ์ฤาษี และพระรัตนตรัย พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ามาใส่ขันดอกกราบไหว้บูชาเสาหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ทั้งนี้ งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2561 โดยเวลา 08.00 น.เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้ประชาชนใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล สรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า ใส่บาตรและปิดทองพระประจำวันเกิด ไหว้พระอัฏฐารสพระประธานปางห้ามญาติในพระวิหารหลวง บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง ในเวลา 17.00 น.พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในวิหารอินทขีล และเวลา 18.00 น. การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา สำหรับจุดใส่ขันดอก บริเวณรอบ ๆ พระวิหารเสาอินทขิล และบริเวณรอบพระธาตุเจดีย์หลวงทางวัดจะจัดไว้จำนวน 32 โตก ควรใส่ให้ครบ 32 โตก เพราะหมายถึงขวัญมงคล 32 ประการในร่างกายเรา เวลาใส่ขันดอกให้เวียนขวา ดอกไม้บูชามักนิยมดอกบัว ดอกกุหลาบ รองลงมาคือดอกไม้อื่นๆทั่วไปใช้พร้อมธูป 3 ดอกเทียน 1 เล่ม ต่อดอกไม้ 1 ชุด ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองไปร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิลด้วย โดยในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561ซึ่งเป็นวันออกอินทขีล ในเวลา 10.00 น. พระสงฆ์ 108 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วถวายไทยธรรม/ถวายภัตตาหารเพล จากนั้นคณะสงฆ์สามเณรจะอาราธนาพระฝนแสนห่ากลับสู่วัดช่างแต้ม เป็นอันเสร็จพิธี
 
11 พฤษภาคม 2561 , 18:33 น. , อ่าน 95  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย