บรรยากาศงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล

  
    ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล เพื่อความเป็นสิริมงคล บรรยากาศงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลวันที่ 3 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ซึ่งนอกจากจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แล้ว ยังเป็นวันหยุดติดต่อกันสำหรับประชาชนบางส่วน โดยประชาชนนำดอกไม้ที่ตนเตรียมมาไปวางในพาน หรือขัน ณ จุดใส่ขันดอก บริเวณรอบพระวิหารเสาอินทขิล และบริเวณรอบพระธาตุเจดีย์หลวง ซึ่งทางวัดจะจัดพานหรือขันใส่ดอกไม้ ไว้จำนวน 32 โตก ควรใส่ให้ครบ 32 โตก เพราะหมายถึงขวัญมงคล 32 ประการในร่างกายเรา เวลาใส่ขันดอกให้เวียนขวา ดอกไม้ที่นิยมนำมาบูชา คือ ดอกบัว ดอกกุหลาบ รองลงมาคือดอกไม้อื่นๆทั่วไป พร้อมธูป 3 ดอกเทียน 1 เล่ม ต่อดอกไม้ 1 ชุด การถวายดอกไม้เป็นการแสดงความเคารพบูชาแก่เสาอินทขิล กุมภัณฑ์ ฤาษี และพระรัตนตรัย ทั้งนี้ งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล จะมีถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
 
13 พฤษภาคม 2561 , 10:08 น. , อ่าน 59  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด