ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดอบรมผู้ขอรับใบขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสาร..//

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสาร 23-25 พฤษภาคมนี้ ..// นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดรับสมัครและจัดฝึกอบรมให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถทำหน้าที่ผู้ขับรถ นายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือน พ.ค.2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แม่เหียะ โดยผู้ที่สนใจให้ยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และกำหนดอบรมและทดสอบในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 สำหรับ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แม่เหียะ เปิดให้บริการสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ใหม่ทั่วไทยตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-19.30 น. จากนั้นจึงมีการทดสอบสายตาบอดสี ทดสอบปฏิกิริยามือเท้า แล้วจึงเริ่มอบรมกฎจราจรเป็นเวลา 5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. วันรุ่งขึ้นจึงสอบข้อเขียน E-Exam 50 ข้อ ต้องทดสอบได้ 45 ข้อ จึงถือว่าสอบผ่าน จากนั้นจึงมีการสอบภาคปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการทดสอบขับรถยนต์ จะใช้การสอบแบบ E-Driving เป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการทดสอบขับรถจำนวน 3 ท่า หากไม่ผ่านท่าใด ให้มาสอบแก้ตัวใหม่เฉพาะท่าที่ไม่ผ่านหลังจากนั้น 3 วัน และเมื่อผ่านการทดสอบแล้วจึงจะชำระเงินค่าธรรมเนียม พร้อมถ่ายรูปใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว 105 บาท สำหรับรถยนต์ชั่วคราว 205 บาท สำหรับผู้ประสงค์จะต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี ต้องอบรมกฎจราจรเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยยื่นเรื่องก่อนอบรม 30 นาที แบ่งเป็น 4 รอบ เวลา 09.00 น. ,10.30 น.,13.30 น. และ 15.00 น. จากนั้นจึงสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียม พร้อมถ่ายรูปรับใบขับขี่ได้เลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5327-0410 และ 081-721-7999
 
14 พฤษภาคม 2561 , 12:01 น. , อ่าน 130  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด