เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านพักตุลาการ..//

  
    องคก์กรเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กว่า 50 องค์กร ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านพักตุลาการ ..// ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กว่า 50 องค์กร ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านพักตุลากร เชิงดอยสุเทพ และช่วงบ่ายจะมีเวทีเสวนา เรื่อง "มองไปข้างหน้าเพื่อฟื้นฟูป่า(แหว่ง)ให้สมบูรณ์ดังเดิม" ด้านนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กล่าวว่า วันนี้เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพได้มาประชุมร่วมกันเพื่อให้เครือข่ายได้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนวางแผนการขับเคลื่อนในระยะต่อไป ทั้งนี้ จะจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปลูกป่า ร่วมงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ร่วมงานเลี้ยงดง อย่างไรก็ตาม ยังขอยืนยันเจตนารมณ์เดิม ว่าเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพยังคงต้องการรื้ออาคาร 9 หลัง บ้านพัก 45 หลัง ของศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งล้ำแนวเขตป่าดั้งเดิมลงมา แล้วให้ฟื้นป่ากลับไปให้สมบูรณ์ดังเดิม นอกจากนี้ จะแสดงสัญลักษณ์ด้วยการปักธงสีเขียวขนาดใหญ่ทั่วเมืองเชียงใหม่ในจุดสำคัญ 5-6 จุด เช่น สะพานนวรัฐ สถานีรถไฟ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าชาวเชียงใหม่จับตาดูอยู่ ตราบใดที่ไม่มีการรื้ออาคารเหล่านี้ลงมา ธงสีเขียวจะยังคงปักอยู่บนเสาจนกว่าจะมีการรื้ออาคาร และบ้านพัก
 
14 พฤษภาคม 2561 , 14:56 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด