สวท.เชียงใหม่ ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ 47 ปี

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ 47 ปี พร้อมมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบรายการอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง เน้นตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ฟังให้มากที่สุด ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สักการะพระอินทร์เป่าสังข์ ไหว้พระภูมิ เจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ ปีที่ 47 ซึ่งในปี้นี้ได้จัดงานในรูปแบบเรียบง่าย โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ และประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จากนั้นเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งขององค์กร โดยมีนางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารสำนักสักประชาสัมพันธ์เขต 3 และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ด้าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้ สวท.เชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาคุณภาพของงานในทุกด้าน ด้วยการใช้หลัก 3 ออน ได้แก่ ออนแอร์ การออกอากาศตามผังรายการปกติ ปรับให้ทุกรายการมีสีสัน สร้างการมีส่วนร่วมกับคนฟัง ออนกราวด์ เป็นการดำเนินกิจกรรมเชิงรุก ภายใต้กิจกรรม สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ออนไลน์ เป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทำงานทุกมิติ ทั้งในด้านข่าวและรายการที่ออกอากาศทั้ง 4 คลื่นความถี่ ได้แก่ คลื่นความถี่ ระบบเอฟ.เอ็ม 93.25 เมกกะเฮิรตซ์, เอฟ.เอ็ม 98 เมกกะเฮิรตซ์, ระบบ เอ.เอ็ม 1476 กิโลเฮิรตซ์ และ เอ.เอ็ม 639 กิโลเฮิรตซ์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในช่องทางการรับฟังให้กับคนฟังวิทยุมากขึ้น รวมถึงเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ฟังให้ได้มากที่สุด และคาดหวังว่า สวท.เชียงใหม่ จะยังคงครองใจกลุ่มผู้ฟังชาวเชียงใหม่ และกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ต่อไป
 
15 พฤษภาคม 2561 , 13:02 น. , อ่าน 57  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี