สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ห่วงใยผู้บริโภค กรณีเครื่องสำอางเมจิกสกิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน..//

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะประชาชนหยุดใช้เครื่องสำอางเมจิกสกิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีนหลังผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกเพิกถอนการจดแจ้ง ล่าสุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขายเครื่องสำอาง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลปรากฏไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด..// เภสัชกรภิสณฑ์ ศรีบัณฑิต เภสัชกร ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัทเมจิกสกิน ที่ถูกเพิกถอนเลขที่ใบรับจดแจ้ง เนื่องจากพบการผลิตไม่ตรงที่จดแจ้งไว้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อ.ย. และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน “ลีน เอฟเอส-ทรี (LYN FS-THREE)” อย. 13-1-05459-5-0017 รุ่นวันที่ผลิต 10/12/2017 วันหมดอายุ 10/12/2019 และ “ลีน บล้อค เบิร์น เบรก บิวท์ (LYN BLOCK BURN BREAK BUILD)” อย.13-1-05459-5-0006 LOT.NO.1801 MFG.05-01-18 EXP.05-01-20 ซึ่งตรวจพบสารปนเปื้อนที่อาจก่ออันตรายต่อผู้บริโภค ตามที่เป็นข่าวนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ข้างต้นทันทีเพราะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยเฉพาะการเสียชีวิตจากหัวใจวาย เนื่องจากสารปนเปื้อนคือสารไซบูทรามีนซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ พร้อมขอความร่วมมือผู้ขายให้ระงับการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และส่งผลิตภัณฑ์ กลับคืนไปยังบริษัทต้นทาง ซึ่งในส่วนของผู้ขายผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน ถือเป็นการขายเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนการจดแจ้ง มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และผู้ขายผลิตภัณฑ์ลีนในรุ่นการผลิตที่เป็นข่าว มีความผิดฐานขายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขายเครื่องสำอาง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลปรากฏไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้ง 2 ชนิดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลลูกหลานในครอบครัวที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วน ให้หยุดการบริโภคทันที เพราะมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจนเสียชีวิตได้ หากประชาชนมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม หรือกรณีพบเห็นการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเมจิกสกิน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ 5 ช่องทาง คือ สายด่วน อย.1556,ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 1556@fda.moph.go.th, ผ่านไลน์ไอดี ชื่อ FDAthai, ทางแอพลิเคชั่น ORYOR Smart, ทางเว็บไซต์ www.oryor.com และสามารถเข้ามาติดต่อโดยตรงที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในเวลาราชการ โทร 053-211048 ต่อ 303
 
16 พฤษภาคม 2561 , 14:29 น. , อ่าน 53  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด