สดร. ผนึกกำลัง อพวช. ลงนามบันทึกข้อตกลง จัดตั้ง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์”

  
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จัดตั้ง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์” สร้างศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่ในภาคเหนือ
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. เปิดเผยถึงความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรืออพวช. ถือเป็นเรื่องสำคัญในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ตกลงกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ภายใต้ชื่อ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์@อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” (Science Square@Princess Sirindhorn AstroPark) ตั้งอยู่ภายในบริเวณอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่ในเขตภาคเหนือ โดยเป็นการขยายพื้นที่การให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะได้ช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดาราศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า บันทึกข้อตกลงร่วมกันจัดตั้ง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์@อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” จะช่วยสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายพื้นที่การให้บริการ เพื่อให้เยาวชนมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาสร้างเป็นนวัตกรรมในระดับต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้และเตรียมตัวเกี่ยวกับการประกอบอาชีพใหม่ ๆ ที่ต้องใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ผ่านนิทรรศการ การทดลองทำงานจริงและพัฒนา Virtual Museum เพื่อใช้เป็น Application หลักในการนำเสนอ Job of the Future โดยตั้งเป้าผู้เข้าชมนิทรรศการในจัตุรัสวิทยาศาสตร์@อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ไม่ต่ำกว่าปีละ 240,000 คนต่อภูมิภาค
 
5 มิถุนายน 2561 , 15:12 น. , อ่าน 70  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย