เชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ เน้นสร้างความร่วมมือในการวางแผนป้องกันปัญหาอาชญากรรมร่วมกัน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่อย่างเข้มข้น ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อความสงบสุขและปลอดภัยของประชาชน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ ตามโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกลุ่ม 2 ที่ ห้องเชียงดาว โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการบูรณาการร่วมกันของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ สร้างสังคมที่ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม การจัดระเบียบในสังคม รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในสังคมอีกด้วย ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการมาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่อย่างเข้มงวด จริงจัง เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองปลอดอาชญากรรมต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำมาตรการป้องกันอาชญากรรม ไปดำเนินการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป
 
5 มิถุนายน 2561 , 16:36 น. , อ่าน 81  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี