สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เน้นกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะหญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ติดต่อขอรับบริการได้ที่สาธารณสุขใกล้บ้านตั้งแต่บัดนี้
นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากไวรัส ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี โดยวัคซีนที่นำมาให้บริการ คือ ชนิด 3 สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดในปีนี้ โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นให้บริการฉีดวัคซีนฟรีแก่กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป, เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน, กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เป็นต้น และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ เพราะหากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป หลังจากการรับวัคซีนนี้แล้วอาจมีอาการมีปวดบวมบริเวณที่ฉีด มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว บางรายอาจพบอาการท้องเสีย อ่อนเพลีย มีห้อเลือดหรือคันบริเวณที่ฉีด โดยส่วนมากจะหายเป็นปกติภายใน 1 - 2 วัน หากอาการดังกล่าวไม่ทุเลาลงหรือมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2561 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำนวน 4,895 คน พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ ในพื้นที่ อำเภอเมือง,อำเภอสันทราย และ อำเภอสันกำแพง
โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มักระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอยู่ในน้ำมูก เสมหะของผู้ป่วย ซึ่งแพร่ติดต่อกันได้ง่าย จากการไอ หรือจามรดกัน หรือสัมผัสเชื้อไวรัสในน้ำมูก น้ำลาย ที่อาจติดมากับมือ ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ ของผู้ป่วย หรืออาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำมูก น้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกาย ทางเยื่อบุจมูกและปาก ซึ่งสามารถแพร่สู่คนอื่นได้ในช่วง 3-7 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มป่วย โรคนี้มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิต จนอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0-5321-1048 ต่อ 110
 
6 มิถุนายน 2561 , 10:09 น. , อ่าน 110  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย