จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตาม ความเชื่อที่เคยมีมาแต่โบราณของชาวล้านนา ประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมทั้ง 10 หน่วยพิธีอย่างเนืองแน่น จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามความเชื่อที่เคยมีมาแต่โบราณของชาวล้านนา ซึ่งในอดีตการทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ มีความเชื่อว่าเมืองมีชีวิตเหมือนคน คนต้องสืบชะตาคน เมืองต้องสืบชะตาเมือง ดังนั้นในทุกๆปี จึงจัดให้มีการสืบชะตาเมืองในเดือน 9 เหนือ ซึ่งการนับเดือน 9 ในแบบประเพณีของล้านนา จะนับเร็วกว่าภาคกลาง 2 เดือน กล่าวคือ ในช่วงที่ภาคกลางเป็นเดือน 7 ภาคเหนือจะเป็นเดือน 9 โดยการทำบุญสืบชะตาเมืองจะทำหลังจากบูชาเสาอินทขิล ซึ่งการบูชาเสาอินทขิล เป็นหลักที่จะทำให้บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อทำการบูชาเสาอินทขิลเสร็จก็จะมีการทำบุญสืบชะตาเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญเมือง ขวัญประชาชนชาวเชียงใหม่ และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองเชียงใหม่ต่อไป สำหรับพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 นี้ กำหนดให้จัดขึ้นในวันแรม 9 ค่ำ เดือน 9 ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยการประกอบพิธี จะมีพิธีกรรมที่สำคัญในการสืบชะตาเมือง3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือการบูชาเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง เป็นคติความเชื่อแบบพราหมณ์ ส่วนที่ 2 คือ การบูชาผี เป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมเพื่อบูชาบรรพกษัตริย์ผู้ล่วงลับไปแล้วของชาวล้านนา และส่วนที่ 3 คือ พิธีตามแบบพระพุทธศาสนา ที่ใช้เป็นหลักยึดในการประกอบพิธีกรรมต่างๆในปัจจุบัน ซึ่งประเพณีสืบชะตาเมืองจัดให้ตั้งหน่วยประกอบพิธี จำนวน 10 จุด ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์, หน่วยพิธีประตูท่าแพ, หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่, หน่วยพิธีประตูสวนปรุง, หน่วยพิธีประตูสวนดอก, หน่วยพิธีประตูช้างเผือก, หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง, หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน, หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ และหน่วยพิธีแจ่งกะต้ำในปีนี้ชาวเมืองเชียงใหม่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ทั้ง 10 หน่วยพิธี เพราะเชื่อว่าจะเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และเมืองเชียงใหม่ ให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงอีกด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ในหน่วยพิธีต่างๆได้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดสดเสียงตลอดงานพิธี ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านทางคลื่นความถี่ ระบบ เอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ และทางสื่ออนไลน์ เฟสบุ๊คไลฟ์ สวท.เชียงใหม่ PRD ให้ประชาชนได้ติดตามรับฟังรับชมอย่างทั่วถึงอีกด้วย
 
7 มิถุนายน 2561 , 12:24 น. , อ่าน 81  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี