เชียงใหม่ เปิดใช้อุโมงค์ลอดถนน แก้ปัญหาจราจร..//

  
    กรมทางหลวง เปิดใช้อุโมงค์ฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ แก้ปัญหาจราจรติดขัด โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน ลดเวลาเดินทาง เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ..// ที่บริเวณทางลอดฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติเปิดทางลอดฟ้าฮ่าม ซึ่งเป็นทางลอดที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น ณ บริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 สามแยกแม่โจ้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน ทำให้ปริมาณการจราจรติดขัดตลอดแนวทุกทิศทาง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน หรือช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เดิมมีช่องจราจรเพียง 4 ช่องจราจร โดยได้ขยายเป็น 6 ช่องจราจร ไป-กลับ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรรอบเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่คอขวดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง ด้านนางสุทิพย์ นันธิ ชาวบ้านฟ้าฮ่าม กล่าวว่า ชาวบ้านฟ้าฮ่ามรู้สึกดีใจที่มีทางลอดจุดนี้ เพราะทำให้คนในตำบลฟ้าฮ่าม และชาวเชียงใหม่ เดินทางสะดวกมากขึ้น สำหรับทางลอดฟ้าฮ่าม และสะพานข้ามแม่น้ำปิง ขัวสรีเวียงพิงค์ ได้มีการนำสถาปัตยกรรมแบบล้านนา มาใช้ในการออกแบบ เพื่อแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา ทางลอดดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น
 
9 มิถุนายน 2561 , 14:15 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด