จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก..//

  
    เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก สนับสนุนให้มีการบริจาคโลหิตที่เพียงพอ ภายใต้คำขวัญทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต ..// ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก ทั้งยังเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างเยาวชนให้เห็นคุณค่าของการบริจาคโลหิต เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ ด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้มีการบริจาคโลหิตที่เพียงพอ และ ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยคำขวัญวันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ คือ ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ด้าน นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิตกันมากๆ ซึ่งกรุ๊ปเลือดที่ต้องการมากในขณะนี้ คือ กรุ๊ป O กรุ๊ป A และกรุ๊ป AB โดยก่อนการบริจาคโลหิตขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ สำหรับ วันผู้บริจาคโลหิตโลก ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันระลึกถึง คาร์ล แลนด์ สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก และยังเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันของคนในสังคม
 
9 มิถุนายน 2561 , 16:07 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด