สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่..//

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน โดยประชาชน สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน..// ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มักระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ติดต่อกันได้ง่าย จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2561 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จำนวน 4,895 คน พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี และ 25-34 ปี ในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย และ อำเภอสันกำแพง ตามลำดับ ทั้งนี้ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยวัคซีนที่นำมาให้บริการ คือ ชนิด 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย A Michigan 2015 (H1N1), A Singapore 2016 (H3N2) และ B Phuket 2013 ซึ่งตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 91, 476 โดส จัดสรรตามความเหมาะสมให้แก่โรงพยาบาลทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังมีนโยบายเน้นให้บริการฉีดวัคซีนฟรีแก่กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปและเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน นอกจากนี้กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เป็นต้น และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดโอกาสติดเชื้อ เพราะหากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป ประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5321-1048 ต่อ 110
 
10 มิถุนายน 2561 , 13:50 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด