เชียงใหม่ จัดโครงการ Green at Heart : เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเทียวยิ่งเขียว..//

  
    ททท.เชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดโครงการ Green at Heart : เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเทียวยิ่งเขียว เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนเมือง วัฒนธรรมท้องถิ่นฟรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561..// นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ และเครือข่าย เขียว สวย หอม เปิดตัวโครงการ “ Green at Heart : เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว ตอน แอ่วเวียงเจียงใหม่ ม่วนใจ๋ขนาด” เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้ง ชาวเชียงใหม่ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวเมือง วัฒนธรรมท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังออกแบบการท่องเที่ยวในย่านต่างๆ ให้มีเสน่ห์ สามารถท่องเที่ยวได้ในทุกฤดู โดยตั้งเป้าหมายว่าจะกระตุ้นจํานวนนักท่องเที่ยวให้ใช้บริการในโครงการนี้ได้ไม่น้อยกว่า 7,200 คน ตลอดโครงการ ทั้งนี้ ได้จัดทําโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วันละ 2 รอบ จํานวน 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1. รอบเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น. เริ่มจาก วัดพระสิงห์ - คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) - กาดประตูเชียงใหม่ - วัดหมื่นสาร – วัดสวนดอก และ เส้นทางที่ 2. รอบบ่าย เริ่มเวลา13.00 น. - 15.00 น. เริ่มจาก วัดพระสิงห์ - กาดหลวง - ย่านวัดเกตการาม – ต้นฉำฉาใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน ณ สโมสรยิมคานา ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหารการกิน รวมถึงการดื่มด่ำบรรยากาศในช่วงฤดูฝนในเมืองเชียงใหม่ สำหรับ โครงการ Green at Heart เชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว ตอน แอ่วเวียงเจียงใหม่ ม่วนใจ๋ขนาด เปิดให้นักท่องเที่ยวแอ่วฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ทุกวัน โดยวันจันทร์-อังคาร : สําหรับนักเรียน นักศึกษา กลุ่มศึกษาดูงาน วันพุธ-อาทิตย์: สําหรับนักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ โทร. 0-5324-8604-5 Facebook Fan Page : TAT Chiang Mai หรือ สํารองที่นั่งแบบหมู่คณะได้ที่ รถราง เขียว ชม เมือง by เขียว สวย หอม โทร. 095-129-8448
 
10 มิถุนายน 2561 , 15:34 น. , อ่าน 89  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด