คณะแพทยศาสตร์ มช. เชิญชวนร่วมประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19 “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ที่ จังหวัดเชียงใหม่

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป จากโรงพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19 เน้นแนวคิด “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” พัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HACC เชียงใหม่) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) จะจัดให้มีการประชุมระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19 Regional Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation ภายใต้แนวคิด “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไปจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่มีเนื้อหาการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในรูปแบบนิทรรศการ Poster Presentation ที่หลากหลาย โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการบรรยาย การเสวนา ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลให้มีคุณภาพ อาทิ คนละก้าว...เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่, เรียนรู้ปัจจุบัน สร้างสรรค์ นวัตกรรมอนาคต, IC_เบื้องหลังคุณภาพ…เบื้องหน้า...คุณ-นะ-ทำ!!!, HA กับ โรงพยาบาลคุณภาพ และประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ พระวรวัฒน์ วรวัฒโน อีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ www.med.cmu.ac.th ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00- 17.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สมัครเข้าร่วมประชุมจะเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 2,500 บาท แต่ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จะได้รับสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมงานในราคา2,000 บาท และหากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
 
11 มิถุนายน 2561 , 16:37 น. , อ่าน 139  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี