จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยของการพนัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรม Kick Off การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยของการเล่นการพนันทุกชนิด ซึ่งในปัจจุบันเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการพนันได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการพนันได้มีการพัฒนาไปในรูปแบบการพนันออนไลน์ และมีสิ่งยั่วยุ ยั่วยวนให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพียงแค่การลงทะเบียนเป็นสมาชิก พร้อมทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้ปกครองปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพนันเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านของตนเอง และเป็นพลเมืองดีในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพนันให้กับเจ้าหน้าที่
ด้านนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเล่นพนัน ถือเป็นพฤติกรรมเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความมั่นคง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่วัยรุ่นส่วนใหญ่นั้นอยากรู้ อยากลอง ซึ่งจากงานวิจัยของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ พบว่า หากติดพนันแล้ว จะนำไปสู่การติดยาเสพติดได้ง่ายกว่าคนปกติถึง 6 เท่า มีโอกาสติดสุรา 5 เท่า สร้างความรุนแรงในครอบครัว การใช้อาวุธ ถูกทำร้าย 6 เท่า เสี่ยงต่อการติดบุหรี่ 3 - 10 เท่า มีภาวะซึมเศร้าและโอกาสฆ่าตัวตายสูงขึ้น 4 เท่า รวมถึงมีปัญหาหนี้สิน และอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมได้
ทั้งนี้ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561 ที่สาธารณรัฐรัสเซีย
 
12 มิถุนายน 2561 , 15:53 น. , อ่าน 86  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย