อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มช. เชิญชวนร่วมร่วมช้อป ชิม ชม ในงาน NSP Innovation Fair 2018 วันที่ 15-17 มิถุนายนนี้

  
    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วมช้อป ชิม ชม ผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรมและความพร้อมการให้บริการ ในงาน NSP Innovation Fair 2018 วันที่ 15-17 มิถุนายนนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)และเป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคอุตสาหกรรม (University- Industry Linkages) รวมถึงบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจของภาคเหนือให้มีศักยภาพสูงขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศเจริญเติบโต สามารถก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมช้อป ชิม ชม ในงาน NSP Innovation Fair 2018 ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 โดยจัดให้มีการเนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นสถานที่แสดงผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรมกว่า 100 รายการ, Startup ชั้นนำ, Crowd Pitching, การแนะนำการให้บริการด้านต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสร้างสรรค์และการสื่อสาร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 084-151-4136
 
12 มิถุนายน 2561 , 16:59 น. , อ่าน 131  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี