Young Smart Farmer เชียงใหม่ ใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมในการสร้างรายได้ให้ครอบครัว..//

  
    Young Smart Farmer เชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม ในการทำสวนหม่อน สร้างรายได้หลายแสนบาทต่อปี ..//
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้ติดตามผลการดำเนินงานYoung Smart Farmer ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ไปดูแปลงปลูกหม่อน ซึ่งดำเนินการโดยนายกิตติพงศ์ ปาลี หรือน้องกิตติ อายุ 29 ปี จบจากคณะสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นำเอาวิชาด้านสถาปัตยกรรม มาใช้ในอาชีพการเกษตร ซึ่งเดิมน้องกิตติ ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทเขียนแบบแห่งหนึ่ง แต่เนื่องจากคุณพ่อป่วย จึงต้องลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่ แล้วกลับมาดูแลคุณพ่อ ประกอบกับที่บ้านมีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่เศษ จึงได้ปลูกหม่อน หรือมัลเบอรรี่ เป็นหลัก ปลูกตระไคร้ แซมระหว่างต้นหม่อน บริหารจัดการแปลงหม่อน ด้วยการโน้มกิ่งให้ออกผลตลอดปี ไม่ใช้สารเคมี นอกจากขายผลสดแล้ว ยังเน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็น น้ำหม่อน แยม ชาใบหม่อน ลูกหม่อนแช่แข็ง โยเกริ์ตหม่อน ทำรายได้ให้กับครอบครัวไม่ต่ำกว่าเดือนละ 35,000 บาท
ปัจจุบัน ประสานรับซื้อผลผลิตจากเครือข่ายทั้งตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ กลุ่มYoung Smart Farmer ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระจายผลผลิต และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับผู้ที่สนใจเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน และร่วมกันพัฒนาการเกษตรสู่ยุค 4.0 ต่อไป
ทั้งนี้ Smart Famers เป็นการส่งเสริมแนวคิด “smart” ที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ที่กรุงเทพมหานคร
 
14 มิถุนายน 2561 , 16:26 น. , อ่าน 153  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด