ลำไยแปลงใหญ่เชียงใหม่เริ่มออกสู่ตลาดส่งความอร่อยสู่ผู้บริโภคโดยตรง ..//

  
    ลำไยเชียงใหม่ เริ่มทยอยออกสู่ท้องตลาด กระจายผลผลิตคุณภาพสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ..//
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ลำไยแปลงใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว โดยเฉพาะที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกลำไยแหล่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตามระบบส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีนายประจวบ ทาก๊า เป็นประธานเกษตรแปลงใหญ่ลำไยสันป่าตอง ซึ่งได้มีการบริหารจัดการแบบกลุ่มรวมถึงเป็นผู้รับซื้อในพื้นที่ ในปีหนึ่งๆ เมื่อผลผลิตลำไยออกสู่ตลาด จะมีการซื้อขายลำไยหลายสิบตันต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงผลผลิตออกมาก จะมีการกระจายผลผลิตส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งประเทศมาเลเซีย จีน รวมทั้งตลาดในประเทศ
ทั้งนี้ ในปีนี้เริ่มเปิดรับซื้อผลผลิตลำไย ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้ ได้รับคำสั่งซื้อลำไยบริโภคสด หรือลำไยมัดปุ๊ก จากพ่อค้าจังหวัดยะลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต แล้วประมาณ 15,000 กิโลกรัม รวมทั้งได้แจกตะกร้าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ เพื่อใส่ผลผลิตมาขายให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจอีกด้วย สำหรับพ่อค้า แม่ค้า ท่านใดสนใจซื้อลำไยบริโภคสดมัดปุ๊ก สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลำไยมัดปุ๊ก หมายเลขโทรศัพท์ 085-723-1510
 
29 มิถุนายน 2561 , 11:04 น. , อ่าน 53  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด