เชียงใหม่ปลูกต้นรวงผึ้ง กระตุ้นประชาชนจิตสำนึกในการเกิดอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจจิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ปลูกจิตสำนึกชาวเชียงใหม่ให้หวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ จิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด การปลูกต้นไม้ในใจคน อันจะก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน รวมถึงการรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป สำหรับต้นรวงผึ้งเป็นไม้ยืนต้นที่ออกดอกสีเหลือง งดงาม ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพ มักจะผลิดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10(วันจันทร์ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495 ) และทุกครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตามสถานที่ต่างๆ จะทรงปลูกต้นรวงผึ้ง พระราชทานไว้ เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีการสาธิตพร้อมให้ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติจริง ในการปักชำ ตอนกิ่งขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง และปลูกต้นรวงผึ้งร่วมกัน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
29 มิถุนายน 2561 , 18:57 น. , อ่าน 61  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี