สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดินหน้าบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดินหน้าสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ นำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ ขับเคลื่อนในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก โดยจะดำเนินการให้ครบทุกภูมิภาค ก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจ ในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมการเสวนาเป็นจำนวนมาก
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้ จะทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ มีความเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำหลาก ช่วงฤดูฝน ปี 2561 และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านแผนงาน ด้านการบริหารจัดการ การให้ความช่วยเหลือ ด้านเครื่องจักรเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ทั้งนี้ ลุ่มน้ำแต่ละลุ่มมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องประสานบูรณาการการทำงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เน้นการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล กำหนดทิศทางแผนงานโครงการ พร้อมบริหารจัดการมวลน้ำในยามภาวะปกติและภาวะวิกฤติแบบมีส่วนร่วม
 
29 มิถุนายน 2561 , 19:47 น. , อ่าน 93  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย