ปิดฉาก ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7

  
    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มอบรางวัลผู้ชนะในการประดิษฐ์จรวด ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 คาดหวังให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้รับไปค้นคว้าต่อยอดและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่ดี
พลเอกชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ด้านกลยุทธ์) มอบรางวัลให้ทีมผู้ชนะในการประดิษฐ์จรวด ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ซึ่งทีมเยาวชนที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คือ กลุ่ม Five Stars คะแนนรวม 98.46 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่ม Five Sysigy คะแนนรวม 96.74 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่ม Sky Ranger คะแนนรวม 95.94 นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลบทความดีเด่นให้แก่ น.ส.วริศรา ซิ้มศิริ นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี อีกด้วย
ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดเผยว่า ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบจรวด โดยได้รับความรู้ ทั้งจากการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการสร้างจรวดประดิษฐ์ เพื่อให้เยาวชนในการพัฒนาและฝึกฝนตนเองในด้านวิทยาศาสตร์ และหวังว่าจะได้พัฒนาต่อยอดความรู้ต่อไป ซึ่งความสำเร็จของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้
กิจกรรมนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้รับไปค้นคว้าต่อยอดและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
 
30 มิถุนายน 2561 , 12:07 น. , อ่าน 53  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย