ภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง..//

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยลักษณะอากาศภาคเหนือในช่วงนี้ ยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น..//
นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากฝนจะตกบริเวณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ภาคเหนือจะมีฝน และฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมาทางด้านตะวันตกของภาค
อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และข่าวประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งปฏิบัติตนตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ขอให้ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดเช่นกัน และคอยควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
 
1 กรกฎาคม 2561 , 11:40 น. , อ่าน 91  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด