เชียงใหม่ พัฒนาทักษะและอาชีพให้กับประชาชน..//

  
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ฝึกอาชีพ เพิ่มพูนทักษะให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ..// นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ ให้กับประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่มัสยิดเฮยาดาตุ้ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการทำอาหาร ขนม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในอนาคตผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เพื่อก่อให้เกิดรายได้ ช่วยลดภาระค่าครองชีพอีกด้วย
 
1 กรกฎาคม 2561 , 11:53 น. , อ่าน 83  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด