เตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ..//

  
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุ "เกษียณสร้างสุข" ชูแนวคิดใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพหลังวัยเกษียณ..//
ผศ.ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 55 – 65 ปี ทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อนำความรู้ ข้อคิดและข้อปฏิบัติที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าภายหลังเกษียณอายุ ซึ่งกิจกรรมจะมีทั้งการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงวัย สมุนไพรกับผู้สูงวัย การดูแลตนเองกับปัญหาที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ การบริหารการเงินหลังเกษียณ รวมทั้งจะได้นำผู้เข้าร่วมอบรมทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน จากทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ทางศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดให้มีการอบรมอีก 1 รุ่น ถือเป็น รุ่นที่ 3 ของปี 2561 ในระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-936074, 053-949151, 081-9925828 หรือ ชมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu และ Facebook: www.facebook.com/nsccmu
 
1 กรกฎาคม 2561 , 12:26 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด