สดร. ประชุมวิชาการดาราศาสตร์ ครั้งที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยดาราศาสตร์ ระดับโรงเรียน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดประชุมวิชาการ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระดมเยาวชนทั่วประเทศโชว์งานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน และเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเยาวชน สร้างเครือข่ายงานยุววิจัยดาราศาสตร์ ดันสู่เวทีวิชาการดาราศาสตร์นานาชาติในอนาคต
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. เปิดเผยว่า การเปิดเวทีให้เยาวชนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านงานวิจัยและโครงงานดาราศาสตร์พื้นฐาน รวมถึงช่วยฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในระดับประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่เวทีระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป สำหรับการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ (ระดับเยาวชน) ครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ปีนี้มีโรงเรียนจากทั่วประเทศนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์กว่า 50 โครงการ แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยาย 36 โครงการ และนำเสนอแบบโปสเตอร์ 17 โครงการ ประเภทโครงงานวิจัยแบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมในชมรมดาราศาสตร์, ดวงอาทิตย์, ระบบสุริยะและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ, ดาวฤกษ์, ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์, กาแลกซีและเอกภพ รวมถึงอุปกรณ์และโปรแกรมทางดาราศาสตร์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีคณะเยาวชนจากประเทศมาเลเซียเดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานด้วย
นายหมิง จี ลิม นักเรียนโรงเรียนมัธยมฮินฮัว ประเทศมาเลเซีย นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่คาบโคจรของดาวเคราะห์น้อย โดยสังเกตการณ์จากหอดูดาวประจำโรงเรียน กล่าวว่า การประชุมวิชาการดาราศาสตร์ครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ที่หลากหลาย และยังช่วยพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การร่วมกิจกรรมกับเยาวชนไทยยังเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก
ด้านนางสาวปิยธิดา ดุลยมา นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุขัยของจุดดำบนดวงอาทิตย์กับพื้นที่ของจุดดำ กล่าวว่า การลงมือทำโครงงานดาราศาสตร์ช่วยฝึกความอดทน ทั้งการค้นคว้าข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ผลงานที่ได้นำเสนอผ่านเวทีจึงเป็นความภาคภูมิใจ และพร้อมนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพัฒนา ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไป
 
2 กรกฎาคม 2561 , 19:52 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย