จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนจิตอาสา ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
ที่ห้องโถงหน้ามุขอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ปลูก - ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ในครั้งนี้เป็นการปลูกครั้งแรก จำนวน 10 ต้น โดยดำเนินการปลูกที่บริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ต้น และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ต้น ซึ่งกำหนดปลูกครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ที่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ต้น และครั้งที่ 3 กำหนดปลูกในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ต้น รวมต้นรวงผึ้งที่ปลูกทั้งสิ้น 210 ต้น
นอกจากนี้ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปทำนุบำรุงต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ เพื่อให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโต ผลิดอกออกสีเหลืองสวยงามต่อไป
 
2 กรกฎาคม 2561 , 19:53 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย