อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตมะม่วงคุณภาพ เล็งเพิ่มโอกาสในตลาดโลก..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยพร้อมหนุนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงอำเภอพร้าว ผลิตมะม่วงคุณภาพ ปลอดภัย เพิ่มโอกาสการแข่งขันตลาดผลไม้โลก ..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบปะเกษตรกร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาผลิตมะม่วงคุณภาพส่งออก ซึ่งอำเภอพร้าว เป็นแหล่งปลูกมะม่วงคุณภาพที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีการกระจายผลผลิตออกไปยังตลาดต่างประเทศ คือ ญี่ปุ่น เกาหลี ด้านนายเจริญ คุ้มสุภา ประธานสมาคมผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะวิทยากร ได้กล่าวในเวทีการอบรบหัวข้อการผลิตมะม่วงคุณภาพสู่ตลาดส่งออกว่า ที่ผ่านมา ราคามะม่วงค่อนข้างผันผวนเนื่องจากผลผลิตมีปริมาณมาก แต่เกษตรกรที่ผลิตมะม่วงคุณภาพ ในฤดูกาลที่ผ่านมาสามารถจำหน่ายมะม่วงได้ราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา 55 บาทต่อกิโลกรัม ราคาต่ำสุดที่ราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม จึงสะท้อนแนวทางการพัฒนาการผลิตมะม่วง ขณะเดียวกัน อยากให้เกษตรกรเน้นการผลิตมะม่วงคุณภาพ ตั้งแต่ตัดแต่งกิ่ง รวมถึงสารเคมีที่ใช้ตลอดฤดูกาล เพราะการส่งออกมะม่วงคุณภาพนั้นต้องไม่มีสารเคมีตามที่กำหนดตกค้าง ทั้งในผลผลิต สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในตลาดโลก ขยายตลาดผลไม้ไทยไปสู่ประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้น
 
4 กรกฎาคม 2561 , 16:21 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด