ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี..//

  
    อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ..//
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตาม แนะนำการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมจุดเช็คอินของชุมชน ซึ่งบ้านป่าตาลมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือ ประชากรในพื้นที่เป็นชาวไทยเชื้อสายยอง บรรพบุรุษอพยพมาจากสิบสองปันนาเมื่อสองร้อยกว่าปี มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวยองตั้งแต่ ภาษาพูด การแต่งกาย อาหาร รวมทั้งภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น ได้แก่ การทอผ้า เครื่องแต่งกายของชาวยอง การใช้สมุนไพรในการบำบัด การจักรสานใบลาน การตอกลายผ้า เป็นต้น โดยมุ่งหวังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชาวยอง ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดป่าตาล โดยมีพระสิงห์ยองอายุกว่า 105 ปี แหล่งเรียนรู้ภายในวัด พิพิธพันธ์ชาวยอง ชมรมสมุนไพร แหล่งทอผ้าซิ่นยอง จุดเช็คอินขัวแตะ เฮือนเจ้นขุนหมวกกะโล่ กลุ่มบัวซอนผ้าฝ้าย ร้านอาหารพื้นเมือง สวนมะนาว หนองหลวง และสวนพิพัฒนศิริ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ ทั้ง ผ้าซิ่นผืน ยาดมสมุนไพร ผ้าฝ้ายทอมือ กล่องข้าวจากใบตาล ไม้ไผ่สาน กระดาษสา โคมจากกระดาษ หมวกกะโล่ ผ้าฝ้ายสำเร็จรูป และเสื้อผ้าสำเร็จรูปพื้นเมือง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นอาหารดั้งเดิมตามวิถีชาวยอง ซึ่งจะช่วยสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้กับชุมชน และสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้สามารถแปรรูปได้อย่างหลากหลายด้วย
 
4 กรกฎาคม 2561 , 18:14 น. , อ่าน 61  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด