ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดต่อใบขับขี่ครึ่งวันในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคมนี้ ..//

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถทั่วไทยทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน..//
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถทั่วไทยทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน โดยวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แม่เหียะ ทั้งนี้จะมีการให้บริการด้านการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 5 ปีเป็น 5 ปี, การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็น 5 ปี, การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถกรณีชำรุดหรือสูญหาย, การขอแก้ไขรายการใบอนุญาตขับรถ, การขอเทียบใบอนุญาตขับรถของชาวต่างชาติ และการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ เป็นต้น
สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 5 ปีเป็น 5 ปี สามารถยื่นขอก่อนสิ้นอายุได้ไม่เกิน 90 วันโดยต้องทำการอบรมกฎจราจรเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ได้แก่รอบเวลา 09.00 น. และ 10.00 น. ส่วนการขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็น 5 ปี สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุได้ไม่เกิน 1 ปี
ส่วนการชำระภาษีรถประจำปี สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดบริการรับชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทย จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-18.00 น. โดยไม่หยุดพักกลางวัน รวมทั้งบริการชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทย จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และรับชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทยทุกวันไม่เว้นเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 17.00 น. ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน ลานจอดรถชั้น 2 เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าอีกด้วย หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 0-5327-0410 และ 08-1721-7999
 
6 กรกฎาคม 2561 , 17:04 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด