มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา ..//

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา 11 กรกฎาคม นี้
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 จะได้จัดพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นจะถวายเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน สำหรับ ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณกาล สมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ในการเข้าพรรษาภิกษุสงฆ์จะมีการสวดมนต์ทำวัตรและต้องมีธูปเทียนบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนพรรษา สำหรับให้พระภิกษุจุดบูชาเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสงสว่าง
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษาในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ด้วย
 
7 กรกฎาคม 2561 , 15:32 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย