จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ดีเดย์ เปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ 19 กรกฎาคม นี้

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ดีเดย์ 19 กรกฎาคม นี้ เปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ (JOB READY CENTER) แก้ไขปัญหาบัณฑิตว่างงาน
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิด “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิตที่ประสบปัญหาการว่างงาน ตามนโยบายของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางานได้กำหนดจัดตั้ง “ศูนย์ที่นี่มีงานทำ”(JOB READY CENTER) เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปราจีนบุรี โดยจะได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างและข้อมูลผู้สมัครงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อจับคู่ในการหางาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้สมัครงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานที่ยังขาดทักษะในด้านต่างๆ ได้เลือกฝึกอบรมหลักสูตรที่ต้องการในการพัฒนาตนเอง นำไปใช้ในการสมัครงาน หรือประกอบอาชีพอิสระและการแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้สมัครงานให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการประกอบอาชีพอิสระ
ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ยังไม่มีงานทำได้ลงทะเบียนสมัครงานผ่าน “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) ด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนผ่านระบบอินทราเน็ตศูนย์ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต https://goo.gl/mKpVDd เพื่อสำนักงานจัดหางานจะได้จัดหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และส่งตัวเข้ารับการสัมภาษณ์จากนายจ้าง/ผู้ประกอบการเพื่อการบรรจุงานให้มีอาชีพมีรายได้ต่อไป ด้านนายจ้าง / ผู้ประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างได้ 2 ช่องทาง คือ ทางแฟกซ์ หมายเลข 0 5311 2743 หรือ E-mail : vgnew_cmi@hotmail.com สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER)สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร .053 - 112744 - 6 ต่อ 18 ทุกวันเวลาราชการ
 
11 กรกฎาคม 2561 , 12:44 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย