จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2561 ..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย..//
ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา เสวยราชย์ที่กรุงศรีอยุธยาได้ประมาณ 10 ปี จึงทรงมีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่า คือ เมืองลวธานีหรือลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีแห่งที่ 2 และเสด็จแปรพระราชฐานประทับที่ลพบุรีเป็นประจำทุกปี ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการต่างประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น มีการติดต่อด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่าง ๆ
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระปรีชา ในด้านศิลปะวรรณคดีเป็นอย่างยิ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยไว้หลายเรื่อง อาทิ พระราชนิพนธ์โคลงเรื่อง ทศรถสอนพระราม พาลีสอนน้อง ราชสวัสดิ์ และสมุทรโฆษคำฉัน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง 32 ปี และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2231 สิริรวมพระชนมายุได้ 56 พรรษา
 
11 กรกฎาคม 2561 , 14:37 น. , อ่าน 59  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด