จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโรงพยาบาลสงฆ์ มหาราชนครเชียงใหม่

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโรงพยาบาลสงฆ์ มหาราชนครเชียงใหม่ แห่งแรกในภาคเหนือ รองรับการดูแลพระสงฆ์ แบบครบวงจร
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลสงฆ์ มหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ของภาคเหนือมีความเห็นร่วมกันการพัฒนา เพื่อให้ตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต สามารถบริการตรวจรักษาได้อย่างครบวงจร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีนโนโยบายในการพัฒนาตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต ให้มีความสามารถเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีความพร้อมทุกด้าน ในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์และนักบวชทุกศาสนา ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ได้มาตรฐาน โดยการเพิ่มบุคลากร อุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงอาคารดังกล่าว เพื่อให้มีการบริการแบบครบวงจร
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 มีสถิติการรักษาพระภิกษุสงฆ์ ประมาณ 9,000 ราย ค่ารักษารวมทั้งสิ้น 43,530,067 บาท ซึ่งในแต่ละปีทางโรงพยาบาล จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์บัตรทอง โดยใช้เงินจากนิธิสงฆ์อาพาธ และเงินบำรุงโรงพยาบาลกว่า 30,186,347 บาท ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วยการบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 8800 กรณีโอนเงินผ่านธนาคารชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่ 566-4-95594-8
 
11 กรกฎาคม 2561 , 17:02 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย